รายละเอียดสินค้า

ถุงมือผ้า

สำหรับสวมใส่เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของมือ ใช้สำหรับงานทั่วไป มีความหนาที่แตกต่างกัน  เพื่อให้เลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสม