รายละเอียดสินค้า

กระดาษทิชชูม้วนเล็กเรียง

กระดาษทิชชูเป็นกระดาษที่ผลิตมาจากเยื่อกระดาษ ปัจจุบันกระดาษทิชชูกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกหน่วยงานไปแล้วไม่เว้นแต่ในครัวเรือน โดยแบ่งประเภทของการใช้งานไว้ดังนี้

กระดาษชำระม้วนเล็ก : กระดาษชำระประเภทนี้ใช้สำหรับทั่วไป

สินค้าที่เกี่ยวข้อง