รายละเอียดสินค้า

กระดาษเช็ดมือ

กระดาษทิชชูเป็นกระดาษที่ผลิตมาจากเยื่อกระดาษ ปัจจุบันกระดาษทิชชูกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกหน่วยงานไปแล้วไม่เว้นแต่ในครัวเรือน โดยแบ่งประเภทของการใช้งานไว้ดังนี้ กระดาษเช็ดมือ : กระดาษเช็ดมือส่วนใหญ่นิยมใช้ในห้องน้ำ อย่างเช่นโรงแรม ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล


  • กระดาษเช็ดมือคุณภาพดี คุ้มค่า คุ้มราคา
  • สำหรับทำความสะอาดมือ แขน และอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย
  • กระดาษเช็ดมือพับต่อเนื่อง
  • เนื้อกระดาษเหนียวนุ่ม ซึมซับได้ดี ไม่ขาดง่ายเมื่อเปียก
  • เนื้อนุ่มทุกการสัมผัส

สินค้าที่เกี่ยวข้อง