รายละเอียดสินค้า

กระดาษเช็ดมือ

กระดาษทิชชูเป็นกระดาษที่ผลิตมาจากเยื่อกระดาษ ปัจจุบันกระดาษทิชชูกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกหน่วยงานไปแล้วไม่เว้นแต่ในครัวเรือน โดยแบ่งประเภทของการใช้งานไว้ดังนี้

กระดาษเช็ดมือ : กระดาษเช็ดมือส่วนใหญ่นิยมใช้ในห้องน้ำ อย่างเช่นโรงแรม ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล