รายละเอียดสินค้า

กระดาษชำระJRT

กระดาษทิชชูเป็นกระดาษที่ผลิตมาจากเยื่อกระดาษ ปัจจุบันกระดาษทิชชูกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกหน่วยงานไปแล้วไม่เว้นแต่ในครัวเรือน โดยแบ่งประเภทของการใช้งานไว้ดังนี้

กระดาษชำระJRT : กระดาษชำระเป็นกระดาษม้วนใหญ่ นิยมใช้ในห้องน้ำ มีคุณสมบัติเหนียว นุ่ม