รายละเอียดสินค้า

หลอดงอขาวนมไม่หุ้ม

หลอดดูดน้ำทำจากพลาสติก polystyrene  มีทั้งหลอดดูดน้ำแบบตรงและหลอดดูดน้ำแบบงอ เพื่อสุขอนามัยในการใช้งานทางเราจึงมีการผลิตหลอดแบบหุ้มพลาสติกและหุ้มกระดาษเพิ่มขึ้นเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า หน่วยงานที่ใช้เช่น  ร้านอาหาร  โรงพยาบาล  โรงแรม  บริษัทต่างๆ  เป็นต้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง