รายละเอียดสินค้า

Antigen Test Kit (ATK)

COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit ยี่ห้อ TIB

ชุดตรวจโควิด ATK Covid Test

สั่งซื้อจำนวนเยอะได้ราคาสั่ง

เครื่องมือแพทย์ใบจดทะเบียนที่ กท. สน. 1086/2563


เลขใบอนุญาต (อย.)

T6500030   Home User

T6500045   Professional user


วิธีทดสอบ 

1. ล้างมือให้สะอาด

2. นำก้าน swap แหย่จมูก หมุน 3-4 ครั้ง ค้างไว้ 5-10 วินาที

3. นำก้าน swap ใส่หลอดที่มีน้ำยาทดสอบ หมุนวนในน้ำยาประมาณ 5 ครั้ง

4. หยดน้ำยาลงช่องวงรี ประมาณ 2-3 หยด

5. รออ่านผล 15 นาที และ ไม่เกิน 30 นาที


วิธีอ่านผล

- ถ้าขึ้น 2 แถบ ที่ C และ T แสดงว่า ติดเชื้อโควิด-19

- ถ้าขึ้น 1 แถบ ที่ C แสดงว่า ไม่ติดเชื้อโควิด-19

- ถ้าขึ้น 1 แถบ ที่ T แสดงว่า การทดสอบผิดพลาด

- ถ้าไม่ขึ้นแถบใดๆ แสดงว่า การทดสอบผิดพลาด


----------------------------------------------------

สินค้าที่เกี่ยวข้อง