รายละเอียดสินค้า

ผ้าปิดจมูก คอททอน 3 ชั้น

เสริมใยสังเคราะห์

1 แพ็คเล็ก บรรจุ 10 โหล / 1 แพ็คใหญ่ บรรจุ 100 โหล

*จำนวนขั้นต่ำ 300 - 500 โหล 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง