รายละเอียดสินค้า

ถุงมือไมโครเทค

ขนาด 10 เข็ม

*ใช้กับงานอิเล็กทรอนิก

*ไม่มีฝุ่น

*ขั้นต่ำ 300-500 โหล