รายละเอียดสินค้า

ถังขยะ

ถังขยะมีหลายประเภท หลายสีเนื่องจากใช้ในการแยกประเภทของขยะซึ่งมีรายละเอียดดังนี้คือ

ถังขยะสีเหลือง    :   เหมาะสำหรับขยะแห้ง ใช้รองรับขยะรีไซเคิลที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก เช่นเศษผ้า ขวดแก้ว พลาสติก กระดาษ  ฯลฯ

ถังขยะสีเขียว      :   เหมาะสำหรับขยะเปียก ใช้รองรับขยะที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เช่น เศษผัก เศษผลไม้ เศษอาหาร ใช้ทำเป็นปุ๋ยได้

ถุงขยะสีแดง       :   เหมาะสำหรับขยะอันตรายหรือขยะมีพิษ ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก เช่น กระป๋องยาฆ่าแมลง แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย ขวดยา หลอดไฟ ฯลฯ

ถุงขยะสีน้ำเงิน    :   เหมาะสำหรับขยะที่ย่อยสลายยาก แต่ไม่เป็นพิษ เช่น โฟม ถุงพลาสติก ฟอยล์  ฯลฯ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง