สินค้า

Delivery


บริษัท บี แอนด์ บี อินเตอร์แพ็ค อำนวยความสะดวกสบาย
ด้วยบริการ Delivery Service สามารถบริการส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุค 4.0 อย่างง่ายดายไร้กังวล

vision


มุ่งสู่การเป็น บริษัทชั้นนำด้านการผลิตและออกแบบถุงพลาสติกทุกชนิด
เพื่อส่งมอบสินค้า ในระดับมาตรฐานสากล