ถุงพลาสติก ถุงพลาสติก ถุงพลาสติก ถุงพลาสติก ถุงพลาสติก ถุงพลาสติก

ถุงพลาสติก ถุงพลาสติก
ถุงพลาสติก ถุงพลาสติก
 

ถุงซิป

    ถุงซิปเอนกประสงค์ ผลิตจากวัตถุดิบ(LDPE) ที่มีคุณภาพ สามารถใช้ในงานอุตสาหกรรมและอื่นๆได้ตามความต้องการ
   
ถุงซิปเอนกประสงค์ ผลิตจากวัตถุดิบ(LDPE) ที่มีคุณภาพ สามารถใช้ใน

งานอุตสาหกรรมและอื่นๆได้ตามความต้องการ ปลอดภัย ใช้กับอาหารได้ มีให้

เลือกหลายขนาด มีทั้ง สีใส สีชา สามารถพิมพ์ข้อความ โลโก้ได้ตามความต้อง

การของลูกค้า

  ถุงซิปมาตรฐานมีดังนี้

  4 x 6  ซม.

  5 x 7  ซม.

  6 x 8  ซม.

  7 x 10 ซม.

  8 x 12 ซม.

  9 x 13 ซม.

 10 x 15 ซม.

 12 x 17 ซม.

 13 x 20 ซม.

 15 x 23 ซม.

 18 x 28 ซม.

 20 x 30 ซม.

 25 x 38 ซม.

 30 x 46 ซม.

และรับผลิตตามขนาดที่ต้องการ